humind
STRATEGY IN MIND.
PEOPLE AT THE HEART.
+ 32 476 92 65 56
+ 32 477 59 73 92

contact@humindconsulting.com

Search

Strategie, cultuur en organisation design op elkaar afstemmen

Hoe leiderschap betrekken en afstemmen op het doel, de visie, de missie en de strategie van uw bedrijf?

Hoe kunt u innovatiever, beter samen werken of wendbaarder zijn om uw strategie te realiseren?

Wat is het beste organisatiemodel en de beste organisatiestructuur voor uw organisatie?
Wij ondersteunen organisaties bij het afstemmen van organisation design en cultuur op de strategie.
We brengen expertise, methodologieën, ervaring en advies in verandering en transformatie op organisatie-, team- en individueel niveau.

> Strategie: verhelderen van uw organisatiedoel, visie, missie en strategische positionering
> Cultuur: definiëren en realiseren van uw culturele ambitie en waarden, ontwikkelen en coachen voor inspirerend leiderschap en stimuleren van teambetrokkenheid
> Organisation Design: vormgeven en bouwen van moderne en passende operating models, organisatiemodellen, structuren en bestuur
> Change management: mobiliseren en activeren van teams rond de (vernieuwde) ambities en veranderingens

Geïnspireerd door mensen streven wij naar zinvolle business impact.

We zijn humind.

DNA